ประชาสัมพันธ์โครงการ”ผู้หญิงเก่ง ปี 2562″ และ “องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2562”

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการผู้หญิงเก่ง ปี 2562 และ องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2562 
ตั้งแต่ กรกฏาคม 2561 –  31 ตุลาคม 2561

โครงการผู้หญิงเก่ง ปี 2562 จำนวน 9 สาขาอาชีพ ได้แก่ เกษตรกร สิ่งแวดล้อม นักพัฒนา ผู้ริเริ่มธุรกิจ นักการเมืองท้องถิ่น นักบริหาร สื่อมวลชน เยาวสตรี และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

โครงการองค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2562 ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลดีเด่น และ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ดีเด่น

ขอเชิญส่งประวัติ ผลงานเป็นรูปเล่ม 1 เล่ม ส่งมายัง
สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา
501/1 ถนนเดชะตุงคะ  แขวงสีกัน  เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์  02-929-2088