ประชาสัมพันธ์

โครงการคัดเลือก “ผู้หญิงเก่ง ปี 2561”
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้หญิงเก่ง
แบบเสนอชื่อผู้หญิงเก่ง

โครงการคัดเลือก “องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2561”
หลักเกณฑ์การคัดเลือก อบต ดีเด่น และ กองทุนฯ ดีเด่น
แบบฟอร์ม อบต. ดีเด่น
แบบฟอร์ม กองทุนหมู่บ้านฯ ดีเด่น