สถาบันฯร่วมกับWeMove ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)

จดหมายเปิดผนึก

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ที่รัฐสภา สถาบันฯและWeMove
ได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)
สนับสนุนให้แยกกลุ่มสตรีเป็นกลุ่มเฉพาะและแบ่งผู้สมัคร ส.ว.เป็น 20 กลุ่ม ตามร่างของ กรธ.