ผลงาน ผู้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้หญิงเก่ง , องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ประจำปี 2561 และ ผู้หญิงแห่งปี ผู้ชายแห่งปี 2561 (สมาคมฯ)

https://youtu.be/vxQ4qCe0jhE