ประวัติความเป็นมา – About Us

?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ????????????????????? ???????????????? 24 ?????? 2533 ??? ????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ????????? ?????????? ???????????????????????????? ???????????? ???????? ???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????? ?????????????????????

 Gender Development Research Institute is an NGO/NPO operating independently. The Institute has been set up on UN Day, the 24th of October 1990, with the initial fund from UNWomen. GDRI operates as part of the Association for Promotion of Status of Women, emphasizing on action research in policies affecting women and women’s participation in decision making process which will lead to gender equality.

????????????

  1. ??????????????????????????????????? ???????????????? ??????? ?????? ??????????? ?
  2. ??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
  3. ???????????????????????????????
  4. ??????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????

The Institute has objectives to

1. Reduce differences between men and women in laws, regulations and practices.
2. Support democracy development by promoting women’s participation in decision making at every level.
3. Support positive image for women.
4. Extend data base and disseminate knowledge about gender sensitivity and development including gender equality.