สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี จัดอบรม “การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนกับการมีส่วนร่วม”

????????????????????[…]

Read more