สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี จัดอบรม “การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนกับการมีส่วนร่วม”

สถาบันวิจัยบทบาทหญิง[…]

Read more