โครงการคัดเลือก “องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2560″

รางวัล “องค์การบริหารส่วนตำบล ดีเด่น”
(โครงการองค์การบริหารส่วนตำบล : มิติหญิงชายและธรรมาภิบาลในกระบวนการบริหารจัดการ)

Read more